Изграждане

В последните години ясно се очертава тенденцията в стремежа на хората да изоставят апартаментния начин на живот или да го съчетават с удоволствието от целогодишното обитаване на къща. Първото, с което се сблъсква всеки, поел в посока, е привидната ограниченост в избора на енергоносител и тип инсталация. Зефир Климатични Системи ООД си е поставила за цел да развенчае този мит, като представи на клиента избор от приложими и изпитане технически решения за такъв тип обекти.

Нашата компания няма ограничения при избора на съоръжение за Вашата инсталация, породени от договори за представителсво с един или друг производител и това не ни задължава да налагаме определен тип съоръжения или инсталации, които биха целяли изгода за всеки друг, но не и за клиента.

Набора от предлаганите от Зефир Климатични Системи ООД решения съчетава в себе си уюта, създаван от живия огън на камината във всекидневната с високата ефективност и незаангажираността на клиента при използване на термопомпените системи, допълнени от енергията на възобновяемите енергоизточници, дадени от природата.

Нашата компания може да Ви предложи и изгради какво всички традиционни системи с котли на газ, котли на нафта, електрически котли, котли на твърдо гориво, така и съвременните икономични термопомпени системи.

В групата на термопомпите разполагаме с такива, при които топлоносителя вода се подава централно с температура 40-45ºC до разнообразни и адаптирани към всяко помещение вътрешни тела /конвектори, подово отопление и др./ Този вид система удовлетворява както отоплението, така и охлаждането, а също така при желание и битовото горещо водоснабдяване.

Най-новата разработка в групата на термопомпите е каскадната термопомпа. Иновативното съоръжение нагрява топлоносителя вода до 80ºC дори при външни температури от -16ºC. Каскадните термопомпи намират приложение както при изграждането на нови отоплителни системи, така и за замяна на съществуващи котли на вече работещи отоплителни системи. Замяната се осъществява без да има задължителна нужда от премахване на старото оборудване, като новата каскадна термопомпа се свързва успоредно на стария котел. Високата й ефектисност и пипсата на каквата и да е ежедневна грижа освен избора на желана температура в помещенята, пълната авоматизация и възможно най-ниската цена за единица отдадена топлина на пазара я поставят в позицията на най-добрата алтернатива за преминаване от съществуваща система с котел към термопомпа. Преминаването става без каквато и да е корекция на вътрешната инсталация, т.е. запазваме Вашите радиатори и свързвашите ги тръби. <<начало раздел


Партньори