Изграждане

Спазването на всички нормативни изисквания на микроклимата са от особено значение за хотели, ресторанти и обществени заведния. Всяко несправяне с изискванията за температура и влажност рефлектира като отлив на клинети, които са в основата на такъв тип обекти. Намирането на правилните схеми относно увеличеното натоварване в хотелите е в пряка връзка с намаляването потреблението на енергия, което от своя страна формира цената на услугата на съответния хотел или ресторант. <<начало раздел


Партньори