Сервиз, поддръжка

Нека споменем само няколко от най-съществените ползи от регулярна сервизна поддръжка за офис сградите:

  • подмяната на филтърните елементи с цел подобряване на подаването на пресен въздух. Наличието на пресен въздух е задължително за офис сградите, защото без него кислорода намалява и хората не са трудоспособни и им се доспива.
  • поддържането на оптималната температура в помещенията повишава работоспособността на служителите
  • предвид големите инсталирани мощности и при малка на вид икономия се предизвиква в големи количества спестена енергия, което води до намаляване на разходите и по-конкурентни цени на крайния продукт.

Предлагаме Ви да се възползвате от разнообразните сервизни програми на Зефир Климатични Системи, съобразени с потребностите на всеки клиент и обект, като за целта се свържете с нас. Ние ще дойдем на място и ще Ви предложим разнични варианти на сервизни програми, включително и такава, включваща абсолютно всички части и труд по инсталацията срещу ежемесечна такса. <<начало раздел


Партньори