Сервиз, поддръжка

Единствения начин за осигуряване на дълъг експолатационен период на техниката е редовната профилактика и поддръжка. Климатичната техника не е техника, която може да се остави да работи години без да й бъде обърнато професионално внимание, без това да доведе до повреди.

Основната задача на това направление е да изпълнява всички задължителни технологични процедури по профилактика, диагностика, ремонти и оптимизиране работата на повереното ни климатично и хладилно оборудване. Правилното и навременно профилактиране и

квалифицирано и компетентно сервизиране на техниката води до значително осезаеми икономии на средства от ремонти, престои и постигане на оптимални работни параметри.

Разполагаме с разнообразни сервизни програми за абонаментна поддръжка, гарантиращи на нашите клиенти 24 часово дежурство без почивни дни и време за реакция до 2 часа. Абонаментната такса в зависимост от избраната програма може да включва труда само по профилактиката на съоръженията, труда за всички сервизни дейности, включително и по непредвидени аварии, ремонти и пътни разходи.

 

Като сертифициран партньор на Schneider Electric за доставка, монтаж, сервиз и поддръжка на прецизната климатична техника на компания, Зефир Климатични Системи осигурява 24-часова поддръжка на охлаждащата техника в редица сървърни и телекомуникационни помещения, които включват някои от най-големите в България сървърни зали.

Ние знаем колко е важна поддръжката на системите в отлично състояние за тяхната безпроблемна работа и за намаляавне на разходите за отопление, за това сме готови да отговорим на индивидуалните нужди на всеки клиент, по всяко време на денонощието.

 

 

“ЗЕФИР Климатични системи” ЕООД е лицензирана  да извършва следните дейности:

- монтаж, поддръжка и сервизно обслужване на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове, с документ за правоспособност (сертификат) № 047/03.07.2009 г., издаден от Българската Браншовата Камара по машиностроене

 - поддръжка на съоръжения с повишена опасност: съдове работещи под налягане до 0,6 МРа и водогрейни котли,  работещи при температура на нагрята вода до 110°С, с удостоверение № С493/15.10.2009 г., издадено от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор (ДАМТН).

- проверката за херметичност и оформянето на досиетата на системата се извършва периодично съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г.

 

 

Към настоящият момент разполагаме със сервизни бази в градовете София, Монтана, Ловеч, Русе, Бургас и Стара Загора с тенденция за откриване на още в други градове. Изпълняваме договори за техническо обслужване на климатични системи, разположени в следните градове : Перник,  Благоевград,  Кюстендил, Сандански, Банско, Бургас, Варна, Добрич, Велико Търново, Горна Оряховица,  Враца, Монтана, Видин, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Ловеч, Никопол,  Свищов, Русе, Силистра, Смолян,  Стара Загора,  Казанлък,  Сливен, Хасково,  Димитровград,  Кърджали,  Шумен и др.

 

Доказателство за професионализма и опита на направлението са сключените договори (за 24 часова) поддръжка на най-големите водоохлаждащи агрегати в България: The Mall– София – 3 бр. водоохлаждащи агрегати Trane с охладителна мощност 3 000 000 Bт и. Мол Пловдив – 2 бр. водоохлаждащи агрегати Trane с охладителна мощност 1 000 000 Bт. и още много други.

 

“ЗЕФИР Климатични системи” ЕООД е одобрен партньор на DAIKIN за сервиз и поддръжка на пълната гама климатично и отоплително оборудване на производителя. Нашите сервизни специалисти притежават богат опит, пълната техническа документация и необходимата техника за диагностика - те могат да разрешат всеки един проблем, възникнал и в най-сложните системи на DAIKIN.


Партньори