Къщи

Отоплението и охлаждането на къща е погрешно смятано за една елементарна на вид задача и поради това на нея не й е придавано особено значение от клиентите за търсене и прилагане на различни схемми и решения.

Почти никога на клиента не се предлагат различни типове инсталации, съобразени с конкретните изисквания и дадености на обекта. Много често се представя като единствено и крайно само едно решение, с конкретен енергоносител, например котел на твърдо гориво.. Казва се, че то е "много по-евтино", но без съпоставка с никакво друго решение, защото предложеното е основано на ред причини, не включващи интереса на клиента. След като бъде изградена тази много евтина системиа се оказват следните недостатъци или скрити разходи за нея: организиране на доставки на въглища, проучване за качествени въглища, складираен, зареждане, почистване на котела. И когато всичко това трябва да се прави от жена с малко дете, става още по-интересно. А когато системата работи на дърва, се добавя и рязане на дърва и чистене на комин.

Отоплението на една къща погрешно е смятано от клиентите през годините за решена предварително задача с оглед възможните решения за нея. ЗЕФИР Климатични Системи ООД иска да престави през по-различна светлина този тип обекти и да покаже всички актуални в момента концепции като ги допълни със свои схеми, разработени конкретно за такъв тип обекти.

При този тип обекти ние прилагаме същия подход, както при всички наши обекти, а именно предлагаме на клиента набор от възможнни и приложеими решения, отнесени към тяхната стойност и времето им за откупуване. Всичко това ние поднасяме в ясни таблици, във вид в който няма място за изрази "това е много икономично" - с конкретни стойности да дадени за всяко решение прогнозен месечен разход, срок на откупуване и др. Много собственици на къщи са били дълго време лишавани от избор - ние можем да Ви предложим реален избор. <<начало раздел


Партньори