Прецизна климатизация

При проектирането на сървърни помещения, нашата компания прилага дългогодишния си опит за разработка на ОВК инсталации в пълен обем. Ще споменем само някои от по-интерсните моменти, с които сме се сблъсквали: когато помещенията се предвижда да бъдат отдавани под наем е задължително вътрешните тела и местата за подаване на пресен въздух да може да бъдат променяни с оглед конкретните изисквания на всеки наемател. Да има възможност помещенията да бъдат разделяни на части, с огледа последващо делене на един етаж от няколко наемателя, да може да има отчестност на консумираната енергия и много други решения , които ние прилагаме при разработваните от нас проекти.

Важна част от проектирането на инсталации за сървърни помещения е и индивидуалния контрол за всяка зона, а не централното регулиране с отчитане на една зона, което води до излишно преохлаждане на някои зони за сметка на недостиг в други зони. <<начало раздел


Партньори