Прецизна климатизация

На специфичните нужди на сървърни помещения за поддържане на микроклимата в помещенията трябва да се обърне особено внимание при изграждането на инсталации по ОВК част. Подходящите температура, влажност на въздуха и количество цирулиращ въздух са от изключително значение за комфорта и от там за работата на машините в помещенията. Разходите за качествено направени инсталации се възвръщат многократно с липсата на последващи разходи за отстраняване на повреди и аварии. <<начало раздел


Партньори