Прецизна климатизация

Нека споменем само няколко от най-съществените ползи от регулярна сервизна поддръжка на климатични съоръжения за сървърните помещения:

  • поддържането на оптималната температура в помещенията поддържа добрата работа на машините
  • предвид големите инсталирани мощности и при малка на вид икономия се предизвиква в големи количества спестена енергия, което води до намаляване на разходите и по-конкурентни цени на крайния продукт.
  • бързата реакция при евентуално спиране на охлаждането е критична за работата на сървърното оборудване, за това е от съществено значение сключването на договор с конкретни времена на реакция при повикване
  • подмяната на филтърните елементи с цел подобряване на подаването на въздух. Наличието на голям обем въздух е задължително за сървърните помещения, за да може машините да се обдухват с максимално количество въздух за максимален охлаждащ ефект.

Предлагаме Ви да се възползвате от разнообразните сервизни програми на Зефир Климатични Системи, съобразени с потребностите на всеки клиент и обект, като за целта се свържете с нас. Ние ще дойдем на място и ще Ви предложим разнични варианти на сервизни програми, включително и такава, включваща абсолютно всички части и труд по инсталацията срещу ежемесечна такса. <<начало раздел


Партньори