Хотели

Към настоящия момент с насищането на пазара с такъв тип обекти, за всеки собственик е ясно, че неудовлетворяването на комфорта на клиентите ще доведе до моментален отлив към конкуренти с по-добри условия на микроклимата. Ето защо, компентентната сервизна поддръжка е задължителен елемент за добрия бизнес. От друга страна, правилното регулиране на климатичната и вентилационната система чрез системите за автоматизация ще доведе до значителни икономии на средства, повлияни от цикличното прогнозно натоварване през деня, с други думи не е необходимо всички системи да работят на 100% през целия ден. Това също е задача, която се решава от направлението ни за сервизна поддръжка и е включено в цената на услугата.

Големите инсталирани мощности са предпразположени към много и различни по вид  тежки аварии, които често водят да значителни разходи за резервни части. Но редовната профилактиа и сервизна поддръжка не само че намалява потреблението на енергия, но намалява вероятността за дефектиране на оборудването.

Предлагаме Ви да се възползвате от разнообразните сервизни програми на Зефир Климатични Системи, съобразени с потребностите на всеки клиент и обект, като за целта се свържете с нас. Ние ще дойдем на място и ще Ви предложим разнични варианти на сервизни програми, включително и такава, включваща абсолютно всички части и труд по инсталацията срещу ежемесечна такса. <<начало раздел


Партньори