Сервиз, поддръжка

Зефир Климатични Системи е официален представител на Schneider Electric за прецизна климатизация. Нашата компания има дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на техника за сървърни и електро помещения с прецизната климатизация на Schneider Electric под марката UNIFLAIR. Специфичността на вентилацията, климатизацията и поддържането на влажност в сървърните помещения обуславя вниманието, което трябва да се обърне на този тип помещение при проектиране и изграждане на системите. Многото фактори, които трябва да бъдат отчетени и взети под предвид, правят инсталациите в сървърните помещения и data центровете част, която може да доведе както до много проблеми, хардуерни дефекти или инцидентна загуба на данни, така и до много спестени разходи от електроенергия. Иновативното решението free-cooling допълнително води до намаляване на експлоатационните разходи за охлаждане на техниката. Желанието на IT отделите за по-хладни сървъри и за по-„плътни” информационни инфраструктури трябва да бъде обезпечено не само с подходящата прецизна климатизация, но и с подходящото разпределение на охлаждането. Неправилното проектиране най-често води до образуване на "къс" кръг на охладения въздух, както и до поглъщане на собствения загрят въздух от сървърната система, което неминуемо води до прегряване. "Горещите точки", в които се получава недопустим прегрев поради липса на подходящо охлаждане, трябва да бъдат открити и отстранени, както при наличието на проблем в помещението, така и при всяка подмяна или разместване на сървърното оборудване. Възможностите на техниката Schneider включват също така

Изискванията за високо качество и функционалност на ОВК системи мотивират нашата фирма да покаже най-добрите решения и натрупаните през годините опит и професионализъм при изграждането и поддръжката на такъв тип обекти. Прецизните климатици, производство на Schneider Electric, са едно от най-добрите решения за поддържане на желания микроклимат в помещения с високи изисквания към микроклимата. С прецизнен климатизатор, освен че може да се охлажда помещението, може да се овлажява въздуха, да се изсушава въздуха, да се загрява, като голямия дебит на преминаващия въздух през машината е гаранция за бързо достигане и прецизно поддържане на необходимите условия за работа на сървърната и електро техника в помещенията.

Прецизните климатични шкафове са технологично напреднали и надеждни решения за телекомуникационни и интернет доставчици, за промишлено и индустриално охлаждане. Разнообразната гама от серии прецизни климатици могат да предложат най-подходящото решение за контрол на температурата и влажността вътре в технологичните помещения. Отвеждането на топлината, генерирана от сървърното оборудване е необходимо за да се осигури функционирането и надеждността на тези сложни системи и е от основно значение, за да се избегне прекъсване на услугата. Uniflair решения са в състояние да функционира 24/7 - 365 дни в годината, осигурявайки непрекъснат режим на работа. Дизайнът на решения, изборът на компоненти и производствените процеси са проектирани така, че да се гарантира максимална надеждност и отлична енергийна ефективност за намаляване на оперативните разходи и да се осигури устойчива работа на прецизната климатизация.

Тези приложения на "Close Control" техниката, често са посочени като "критични", включват средни до големи сървърни помещения и центрове за съхрание на данни, лаборатории, контролни центрове, комуникационни помещения (стационарни и мобилни телефони), за които съществуват високи стандарти и изисквания към проектиране, разработване, доставка, монтаж и 24 часова поддръжка в оптимално работно състояние.

<<начало раздел


Партньори