TIER Класифициране

Охлаждащата техника на Schneider Electric отговаря напълно на изискванията на стандартите Tier от 1 до 4. Какво означава Tier? Това е стандартизирана методология за класифициране на центрове на данни, дефинирана, внедрена и използвана от UpTime Institute. Тази класификация е полезна за измерване и оценка на:
а) изпълнението на центъра за данни;
б) инвестициите;
в) ROI ( възвръщаемост на инвестициите ).
Tier 4 центрове за данни се разглеждат като най-стабилните, най-сигурните и с най-малка възможност към отпадане. Tier 4 е проектиран да задава изиксванията на най-критичните сървърни и компютърни системи, с напълно подсигурени подсистеми (охлаждане, захранване , мрежови връзки, съхранение на данни и т.н. ), както и за зони за сигурност, с
достъп, контролиран с биометрични данни. Естествено, с най-ниски изисквания е стандарт Tier 1 за центрове за данни, който се използва от малкия бизнес или магазини.
   
Tier 1 = Компонените са без подисигуреност (единични връзки и сървъри). Система N тела за охлаждане.
    
Tier 2 = Tier 1 + двойно подсигурени компоненти на компютърните системи. Система N и N+1 тела за охлаждане.
    
Tier 3 = Tier 1 + Tier 2 + двойно подсигурени елементи на захранването и на мрежовите връзки. Система N+1 и N+2 тела за охлаждане.
    
Tier 4 = Tier 1 + Tier 2 + Tier 3 + всички компоненти са
напълно подсигурени, включително мрежови връзки, съхранение на данни, охлаждане, климатични и вентилационни системи , сървъри и т.н. Всичко е с двойно захранване. Система 2N и 2N+1 тела за охлаждане.
Разполагаемост на центровете за данни според Tier-ите:
Нивата също описват времето на работота на хардуера на място , както следва :
   
Tier 1: Гарантирано време за работа 99,671%.
    
Tier 2: Гарантирано време за работа 99,741%.
    
Tier 3: Гарантирано време за работа 99,982%.
    
Tier 4: Гарантирано време за работа 99,995%.

<<начало раздел


Партньори