Хотели

При ПРОЕКТИРАНЕТО и ИЗГРАЖДАНЕТО на нови инсталации, както и при РЕИНЖЕНЕРИНГА на вече изградени такива, се стремим да реализираме технически и икономически издържани енергийно-ефективни системи с минимални първоначални инвестиции и ниски експлоатационни разходи.

В условията на финансова криза снижаването на разходите за отопление/климатизация и подгряване на вода за битови нужди е от съществено значение за конкурентноспособността на всеки хотел. Важно е да се осъзнае, че съвместната работа на проектанта по част ОВК и архитекта на сградата още на етап идеен проект е от изключителна важност за нивото на експлоатационните разходи впоследствие. Природните и инфраструктурни дадености на терена, ориентацията на сградата, процента на остъкленост, добрата топлинна изолация са част от факторите, влияещи на избора система за отопление/климатизация, а също и на разхода на енергия.

В хотелите се проектират и изграждат специфични инсталации в съответствие с функционалното предназначение на помещенията – хотелски стаи, професионални кухни, ресторанти и лоби барове, басейни и др. При проектирането и изпълнението на ОВК инсталациите в хотели, обръщаме основно внимание на комфорта на гостите, като стремежът е да се осигурят съответните параметри на микроклимата (температура, влажност, чистота на въздуха), ниско ниво на шум и равномерно разпределение на въздушния поток в помещенията.

В унисон с Европейските програми за повишаване на сградната ефективност е и основния ни стремеж за намаляване на експлоатационните разходи чрез широко застъпване на Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ) на термопомен принцип във въздушни, геотермални и соларни инсталации.

Предпоставка за намаляване на разходите за енергия е използването на безплатната топлина от природата чрез термопомпени инсталации, използващи алтернативни източници на енергия - въздуха, водата и земята. Стремежът на световните производители на климатична техника е към използването на инверторни технологии и производство на съоръжения с висок коефициент на трансформация на енергия. В съвременните хотели с високо ниво на комфорт понякога се налага едновременно охлаждане на част от помещенията и отопляване на други. Климатичната техника дава възможност с минимален разход на енергия да се прехвърли топлина от едните в другите помещения, като по този начин се реализира икономия на енергия.

Съвременните технологии позволяват да се използва и слънцето като източник на енергия за подгряване на вода за битови нужди, а също така и за производство на електрическа енергия.


Партньори