За нас

СЪЗДАВАНЕ

ЗЕФИР Климатични Системи е регистрирана в Софийски градски съд през 1997 г. като дружество с ограничена отговорност в областта на строителството. В края на 2000 г., в съответствие с изискванията на своите български и чуждестранни партньори, дружеството се регистрира в Българската търговско-промишлена палата.  

ЗЕФИР Климатични Системи ЕООД започва интензивна работа в партньорство с водещи компании в България като професионален изпълнител по част Отопление, Вентилация и Климатизация.

Фирмата специализира в изграждането и поддръжката на централни и локални климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни инсталации.

 

РАЗВИТИЕ И ОПИТ

В продължение на своята 20 годишна практика, служителите и специалистите в ЗЕФИР Климатични Системи успяват да придобият и натрупат значителен професионален опит в реализацията и поддръжката на централни и локални климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни инсталации.

В началото ЗЕФИР Климатични Системи ЕООД започва своята работа в партньорство с водещи компании в България като професионален изпълнител по част Климатизация и Хладилна техника, като дейността е съсредоточена основно в хладилната част и изграждането на фреонови инсталации на директно изпарение.

В течение на годините компанията се утвърждава като коректен и желан партньор в своята област. ЗЕФИР Климатични Системи поема самостоятелното изпълнение на редица обекти както в промишлеността, така също и в административния и жилищен сектор на строителството.

Фирмата печели доверието на чуждестранни клиенти като Diners Club International, норвежката компания за спътникови телекомуникации Telenor, концерна Shell Gas, германската авиокомпания Lufthansa и Френския Културен Институт. Започнато е дългогодишно сътрудничество с Общинска банка за изграждане на системи за климатизация в клонове на банката в цялата страна.

 

В сферата на фармацевтичната индустрия ЗЕФИР Климатични Системи е дългогодишен партньор на водещия български производител СОФАРМА при изграждането и поддръжката на високотехнологични специализирани климатични инсталации, както и инсталации хигиенно изпълнение за поддръжката параметрите на микроклимата в т. нар. „чисти помещения”.

Фирмата участва и печели значителен брой конкурси за възлагане на държавни поръчки в редица държавни учреждения като Министерство на Околната среда и Водите, Министерство на Здравеопазването, Министерство на Икономиката, Националния Осигурителен Институт, както и в много държавни компании като НЕК и Булгаргаз.

В частния сектор клиенти на ЗЕФИР Климатични системи са компании като Химимпорт, Търговски комплекси стокова борса - гр. Сандански, Геотехмин, Национален кабелен оператор Евроком. В развлекателния сектор на фирмата са възложени проекти за комплексната вентилация и климатизация на обекти като клуб Mastro Lorenzo в Студентски град, Бар Sax, нощен клуб Cool House The Place, клуб Библиотека, развлекателен комплекс Fifty / Fifty в кв. Горубляне.

Развитието на ЗЕФИР Климатични Системи в посока на комплексна инженерингова дейност започва с договорите за изграждане на цялостни сградни инсталации по частите Отопление, Вентилация и Климатизация на административните сгради на софтуерната компания Фадата и проектантската компания Прототип, както и складовата база на фармацевтичната компания Салвис Фарма. Фирмата е комплексен доставчик на климатичното оборудване и съоръжения, като в същото време поема изпълнението на всички инженерингови и инсталационни дейности на обектите.

 

Създадени са и се обособяват в структурата на ЗЕФИР Климатични Системи монтажни звена по изпълнението на вентилационните инсталации, тръбните разводки, както и звена от електроспециалисти по изграждането на електрически инсталации. Звено от специалисти на фирмата поема направата, монтажа, пуска и настройката на електротаблата за автоматизация и управление на процесите на климатичните съоръжения.

Развитието в структурата на фирмата позволява ЗЕФИР Климатични Системи да се утвърди в своята област като компания предлагаща комплексни решения при необходимост от изпълнение на отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации. Фирмата работи като основен контрактор като предлага на своите клиенти цялостна услуга: започвайки от предварителните проучвания на обекта, предлагане на различни схемни решения, проектиране по частите ОВ и К, В и К и Електро и КИП и А, до инженеринг и цялостно реализиране на разработените проекти.

Увеличаването на броя на реализираните обекти и желанието на нашите клиенти за качествена сервизна услуга доведе до необходимостта от създаването на отделни сервизни звена за редовна профилактика и поддръжка на климатични инсталации и съоръжения. Една от услугите на фирмата става предлагането на абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на изградени функциониращи климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни инсталации

 

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

В отношенията си с клиентите ЗЕФИР Климатични Системи акцентира на отговорното отношение и коректност, високото качество, надежност, бърза и адекватна реакция и взаимноизгодно дългосрочно партньорство, постигнати от сплотен и мотивиран висококвалифициран инженерен екип.

Надяваме се и на Вас да бъдем полезни и да работим заедно в бъдеще.


Партньори