Ойрошпед

Зефир Климатични системи ЕООД разполага с референция относно сключените договори по абонаментна поддръжка на климатично и вентилационно оборудване на фирма Ойрошпед АД, сграда бул. „ Христофор Колумб" 56, гр. София .


Партньори