Първа МБАЛ - София ЕАД

Зефир Климатични системи ЕООД разполага с референция относно доставката и поддръжка на климатично оборудване в стая Ренген и Скенер в Първа Многопрофилна Болница за активно лечение - София ЕАД.


Партньори