Общинска Банка АД

Зефир Климатични системи ЕООД разполага с референция за  периода 1999-2000 година относно  проектиране,  доставки и монтажи за Централно управление и клонове на Общинска банка АД климатично оборудване, както следва: 1. Общинска банка АД - клон „Топлофикация" 2. Общинска банка АД - клон „Люлин" 3. Общинска банка АД- клон „Врабча" 4. Общинска банка АД - Централно управление 5. Общинска банка АД - офис „Наука и образование"

 


Партньори