Денил Фешън Хаус ООД

Зефир Климатични системи ЕООД разполага с референция отосно сключените договори по инженеринг, достака, инсталация и абонаментна поддръжка на енергоефективното климатично и вентилационо оборудване на търговски обектсграда „Денил Фешън", гр. София, бул. „Цар Освободител" №10


Партньори