НОИ

Зефир Климатични системи ЕООД  разполага с референции от Национален Осигурителен Институт за  отстраняване на всички възникнали текущи повреди по климатичните съоръжения, монтирани в сградата на НОИ, съгласно договорени срокове /2 часа за прецизните климатични системи/ за реакция при възникнала повреда.  НОИ вече 5-та година е на  24-часовата абонаментна поддръжка на 17 броя климатични съоръжения, обслужващи Централния сървър с национална база данни на НОИ


Партньори