СУ Св. Климент Охридски

Зефир Климатични системи ЕООД разполага с референция от СУ Св. Климент Охридски  за доставка в срок и пуск в експлоатация климатично оборудване, предназначено за нуждите на ректората на СУ "Се. Климент Охридски ".  Също така и инженерно-монтажни работи, гаранционната и следгаранционна поддръжка на климатичните системи.


Партньори