Документ за правоспособност

Зефир Климатични системи ЕООД разполага със сертификат № 047/от 03 Юли 2009 г.  от Българска Браншова Камара Машиностроене  за извършване на монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.


Партньори