Удостоверение

Зефир Климатични системи ЕООД разполага д удостоверение № С493 от 05/10/2009 г., издадено от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор (ДАМТН). Удостоверението е вписано в Регистър на ДАМТН на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен № С493 като лице, което извършва поддържане на:

1. Съдове, работещи под налягане до 0,6 MPa;

2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110°C включително.


Партньори