Regin

Зефир Климатични системи ЕООД разполага със сертификат издаден на дата 13/11/2009 г. от Regin Academy, Technical Training Centre -  фирма Regin, Sweden  за системен интергратор.


Партньори