Удостоверение от Камарата на Строителите

Зефир Климатични системи ЕООД  има издадено Удосоверение от Камарата на Строителите в България за вписване в Централния  професионален регистър на строителя за извършване на отделни видове СМР, групи Първа, Трета и Пета.


Партньори