Референция от НАП

Зефир Климатични системи ЕООД разполага с референция от Национална Агенция за Приходите след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Абонаментно  техническо поддържане, профилактика, ремонт, доставка и  монтаж на консумативи и резервни части на климатична система тип ССАС в изчислителния   център /ИЦ/ на ЦУ  на НАП за периода от подписване  на договора до 31.12.2010 г.". Също така и за териториални дирекции на НАП в цялата страна, след участие в процедура за 2011 година.


Партньори