Ей Ес Ес

Зефир климатични системи ЕООД разполага с референция от фирма Ей Ес Ес България, за извършена абонаментната  поддръжка на климатично и вентилационно оборудване на сградите „Соравия" и „Челинджър", също така и обслужване при техническата и сервизна поддръжка на ОВК- инсталации, както и по договорите за доставка и монтаж на климатично, вентилационно ио топлително оборудване в съответните сгради.


Партньори