Schneider Electric

 

Зефир Климатични Системи е официален представител на Schneider Electric за прецизна климатизация. Прецизната техника на Schneider Electric с марка UNIFLAIR, е представена в следните серии:

Те са подходящо решение за климатизация на отговорни помещения като сървърни помещения, UPS помещения и други, в които има повишени изисквания към поддържане на температура и влажност с ниска консумация на електроенергия, висока надеждност и дълга експлоатация.  Излъчваната топлина, генерирана от оборудването, трябва да бъде охладена, за да се осигури надеждното функциониране на сложните системи и е от основно значение за добрата работа на оборудването. Непрекъснатата работа, дизайнът на решенията, изборът на компоненти и производствените процеси са предназначени да гарантират максимална надеждност и отлична енергийна ефективност за намаляване на оперативните разходи и да се осигури устойчива инфраструктура.

Приложенията на прецизната климатизация, често споменавани като "критични", включват средно до големи центрове данни, сървърни помещения, контролни центрове, лаборатории, стаи за комуникация (стационарни и мобилни телефони).
 

Техническото охлаждане, предоставяно от чилъри и термопомпи на компанията, гарантира постигане на желаното охлаждане и поддържане на влажност, с различни варианти на задание и управление. Високи стандарти на проектиране, разработване и производство на тези продукти, същото важи и за "Aquaflair Техническo охлаждане" продуктова линия, обхващаща чилъри на вода за промишлени и жилищни нужди, синоним на техническо съвършенство. "Uniflair чилър" е основата на инсталацията, която позволява на температурата на охладената водата да се поддържа постоянна в промишлените процеси, за прецизно кондициониране на въздуха на или всеки друг вид условия в помещенията.

Всички продукти са оптимизирани, за да се гарантира висока енергийна ефективност, преди всичко при частични товари, предлагащи
free-cooling решения и интегрирано енергийно оползотворяване, включени в рамките на модулите.

 

  • ACTIVE FLOOR е нововъведение в областта на прецизната климатизация, продукт на UNIFLAIR, предназначено за високо технологични приложения като компютърни зали, телефонни централи, контролни зали. Всички единици са напълно сглобени и тествани в завода и са построени за приложения, където със сигурността и надеждността не се правят компромиси. Системата за контрол предоставя функции за мониторинг и превенция, чрез индикация за статуса на функциите; непрекъснато четене и показване на скоростта на вентилатора; четене и визуализиране на температурата, измерена чрез сондите; индикация за повреда и аларма ситуации. Използването на системата ACTIVE FLOOR позволява охлаждането на по-натоварени сървърни шкафове (до 20 kW на единица), за които се изисква по-голяма локална студова мощност.

 

Нашата компания има дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на техника за сървърни и електро помещения с прецизната климатизация на Schneider Electric под марката UNIFLAIR. Специфичността на вентилацията, климатизацията и поддържането на влажност в сървърните помещения обуславя вниманието, което трябва да се обърне на този тип помещение при проектиране и изграждане на системите. Многото фактори, които трябва да бъдат отчетени и взети под предвид, правят инсталациите в сървърните помещения и data центровете част, която може да доведе както до много проблеми, хардуерни дефекти или инцидентна загуба на данни, така и до много спестени разходи от електроенергия. Иновативното решението free-cooling допълнително води до намаляване на експлоатационните разходи за охлаждане на техниката. Желанието на IT отделите за по-хладни сървъри и за по-„плътни” информационни инфраструктури трябва да бъде обезпечено не само с подходящата прецизна климатизация, но и с подходящото разпределение на охлаждането. Неправилното проектиране най-често води до образуване на "къс" кръг на охладения въздух, както и до поглъщане на собствения загрят въздух от сървърната система, което неминуемо води до прегряване. "Горещите точки", в които се получава недопустим прегрев поради липса на подходящо охлаждане, трябва да бъдат открити и отстранени, както при наличието на проблем в помещението, така и при всяка подмяна или разместване на сървърното оборудване. Възможностите на техниката Schneider включват също така

Изискванията за високо качество и функционалност на ОВК системи мотивират нашата фирма да покаже най-добрите решения и натрупаните през годините опит и професионализъм при изграждането и поддръжката на такъв тип обекти. Прецизните климатици, производство на Schneider Electric, са едно от най-добрите решения за поддържане на желания микроклимат в помещения с високи изисквания към микроклимата. С прецизнен климатизатор, освен че може да се охлажда помещението, може да се овлажява въздуха, да се изсушава въздуха, да се загрява, като голямия дебит на преминаващия въздух през машината е гаранция за бързо достигане и прецизно поддържане на необходимите условия за работа на сървърната и електро техника в помещенията.

Прецизните климатични шкафове са технологично напреднали и надеждни решения за телекомуникационни и интернет доставчици, за промишлено и индустриално охлаждане. Разнообразната гама от серии прецизни климатици могат да предложат най-подходящото решение за контрол на температурата и влажността вътре в технологичните помещения. Отвеждането на топлината, генерирана от сървърното оборудване е необходимо за да се осигури функционирането и надеждността на тези сложни системи и е от основно значение, за да се избегне прекъсване на услугата. Uniflair решения са в състояние да функционира 24/7 - 365 дни в годината, осигурявайки непрекъснат режим на работа. Дизайнът на решения, изборът на компоненти и производствените процеси са проектирани така, че да се гарантира максимална надеждност и отлична енергийна ефективност за намаляване на оперативните разходи и да се осигури устойчива работа на прецизната климатизация.

Тези приложения на "Close Control" техниката, често са посочени като "критични", включват средни до големи сървърни помещения и центрове за съхрание на данни, лаборатории, контролни центрове, комуникационни помещения (стационарни и мобилни телефони), за които съществуват високи стандарти и изисквания към проектиране, разработване, доставка, монтаж и 24 часова поддръжка в оптимално работно състояние.

 


Партньори