Министерски съвет

Изградени са ОВК инсталации и е доставено и монтирано климатично оборудване на сградата на Министерски Съвет, гр. София, пл. Дондуков 1.


Партньори