Френски инситут в България

Изградена е климатизация на сградата на Френския културен инситут в България


Партньори