“Бук Тетевен” АД

Зефир Климатични Системи ЕООД е проектирала и изпълнила отоплителна и обезпрашителна инсталации на дървопреработвателно предприятие “Бук Тетевен” АД.


Партньори