Сервиз, поддръжка

Може би тук е мястото, където средствата за професионална поддръжка се възвръщат най-много пъти. Това се дължи на факта, че съоръженията на ОВК системите са най-натоварени тук поради тяхната връзка и с производствените машини за удовлетворяване както на параметрите на микроклимата, така и за захранване на технологичното оборудване със съответния топло- или студоносител.

Като най-красноречив пример ще е примера с фармацевтичното производство. Там при авария на ОВК съоръжението поточната линия не може да се спре на момента и всичката продукция, произведена през времето на аварията е брак, изразен в стотици хиляди лева на ден. И тук нашата компания е успявала да задоволи нуждите от поддръжка на такъв тип клиенти.

Предлагаме Ви да се възползвате от разнообразните сервизни програми на Зефир Климатични Системи, съобразени с потребностите на всеки клиент и обект, като за целта се свържете с нас. Ние ще дойдем на място и ще Ви предложим разнични варианти на сервизни програми, включително и такава, включваща абсолютно всички части и труд по инсталацията срещу ежемесечна такса.<<начало раздел


Партньори