Търговски центрове

Повлияни от големите инсталирани мощности, тук всяка инвестиция, дори и най-малката се мултиплицират във времето в сериозна икономия на средства. Предписваните от нас мерки се заключават в промени както на самото климатично оборудване и инсталации, така и на други фактори, влияещи върху работата на това оборудване. Успехът на това наше направление се дължи на многогодишния опит на сервизното направление - чрез сблъскването и решаването на всякакъв вид проблеми и от тук големия практически опит за предписването на мерки, водещи до икономия на средства. <<начало раздел


Партньори