Сервиз, поддръжка

Задачата на това направление е предписването и изпълнението на мерки, водещи до реални и значителни икономии на енергоносители на вече изградени и функциониращи отоплителни, вентилационни и климатични инсталации за жилищни, офисни и промишлени обекти, отговарящи на изискванията за 20 % намаляване на потреблението на енергоносители до 2014 година..

Намаляването на консумацията на енергоносители и разходите за отопление в днешно време не е проблем само на екологията, но и начин за намаляване себестойността на продукцията и увеличаване печалбата на компаниите.

Нашата цел не е да Ви издадем удостоверение за енергийна ефективност, удовлетворяващо законодателната рамка, а да предпишем и изпълним реални мерки, свързани с Вашите системи за отопление, охлаждане и вентилация, водещи до реална значителна икономия на пари. Енергийното спестяване и от там намаляването на разходите за отопление и охлаждане са основните принципи на нашата работа.

При всяко проведено обследване от нас, Вие ще получите подробен анализ на препоръчителните мерки, тяхната стойност и времето за откупуването им. Част от тези мерки към момента се финансират до 80% от инвестицията по различни Европейски програми.

При изявено желание от Ваша страна сме готови да Ви посетим на място и да направим допълнителни разяснения по конкректно поставени въпроси от Вас. <<начало раздел


Партньори