Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Uniflair Chilled Water InRow Cooling

Описание

Характеристики

Explore InRow RC600 in 3D animation.
The InRow Chilled Water family closely couples the cooling with the heat source, improving predictability and efficiency. Intelligent controls actively adjust to match the load, addressing the dynamic demands of today's IT environments. Available in various configurations, these units meet the diverse requirements for data center cooling. IT operators looking to improve efficiency or deploy higher density equipment will benefit from the modular design of the InRow Chilled Water products

Ползи

Възможност за сервизиране
 • Лесен сервизен достъп - Дава възможност всички елементи, които могат да се обслужват, да бъдат заменяни / поддържани чрез лесно достъпни панели / врати.
Маневреност
 • Разпределители - Осигурява гъвкавост за преместване на модула там, когато е необходимо охлаждане.
 • Мащабируеми плътности - Дава възможност за по-добро охлаждане, чрез интегриране на система за изолация на „горещите” коридори (Hot Aisle Containment System), с архитектура на ниво рак.
 • Модулен дизайн - Модулната конструкция осигурява мащабируеми решения за добавяне на охлаждане, според увеличаването на консумацията.
Наличност
 • Входящ контрол на рака - Управлението на входа на рака гарантира температурата на входа на IТ оборудване.
 • Двойни A-B входове за захранване - Консумира мощност от UPS за електрическа защита с двойни захранвания за резерва.
 • Предвидимо охлаждане - Поставянето на механизма в реда от ракове придвижва източника на охлаждане по-близо до топлинното натоварване. Това елиминира смесването на въздуха и осигурява предвидима охлаждаща архитектура.
 • Контролни механизми с активен отговор - Следи и активно регулира мощността на охлаждителната система за осигуряване на подходяща температура на входа на сървъра. Чрез микропроцесорния контролер се осигуряват прозрачността на работата и изправността на устройството.
 • Горна и долна връзки за охладена вода - Позволява присъединяване на охладената вода от горе, в случай че маршрутизирането от отгоре, или от долната част, ако е монтиран в двоен под.
Общи разходи за притежание
 • Редово базирана архитектура - Улавя отработения горещ въздух директно от IT оборудването, като по този начин повишава номиналната охладителна мощност на тялото в сравнение с архитектурите на обикновенните системи за охлаждане.
 • Вентилатори с променлива скорост - Вентилаторите с променлива скорост на въртене намаляват потреблението на енергия по време на ненатоварените периоди на охлаждане.
Управляемост
 • Интеграция със система за управление на сградата - Изпраща алармени сигнали и точки за данни, което ви позволява да управлявате критични за сградата инфраструктури от една единствена система.
 • Микропроцесорен контролер - Позволява активно управление и мониторинг в реално време посредством четири-редов, осемдесет знаков, буквено-цифров дисплей.
 • Капацитет за мониторинг в реално време - Визуализация в реално време на консумирания ток и резерв на охлаждане.