Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Uniflair Ceiling Mounted Split Room Cooling

Описание

Прецизен климатизатор за монтаж на таван с опция "free cooling", Пестящо място, прецизно надземно охлаждане

Характеристики

Uniflair SP системите са разделени системи, което означава, че изпарителят и кондензаторът са инсталирани поотделно. Изпаряващият механизъм е проектиран за инсталация на таван или стена, докато кондензаторната част на механизма се монтира отвън. С цел по-лесно обслужване се дава различен достъп за електрическата платка, механичното отделение и вентилаторите. Това означава, че калибрирането и сервизното обслужване могат да се извършват безопасно. Тези устройства се предлагат в конфигурация със свободно охлаждане, която при активиране позволява използването на външен въздух за подпомагане на охлаждането на IT средата.

Ползи

Възможност за сервизиране
  • Сервизен мониторинг - Всички мониторинг устройства на борда на единицата позволяват превантивна поддръжка и проверка на работното състояние на системата, докато тя работи.
  • Лесен сервизен достъп - Дава възможност всички елементи, които могат да се обслужват, да бъдат заменяни / поддържани чрез лесно достъпни панели / врати.
Наличност
  • Контрол с активен отговор - Наблюдава и активно настройва охлаждащия капацитет, за да осигури подходящи входящи температури за сървъра. Чрез микропроцесорен контролер се осигурява видимост в работата и статуса на уреда.
  • Директно свободно охлаждане - Използва външния въздух когато температурата на околната среда може да помогне за поддържане на охлаждането.
  • Спирални компресори - Използва малко подвижни части за повишена надеждност и удължен живот.
  • Двойни електрически входове - (Опционално) Двойни електрозахранвания за резерв от входна мощност
Управляемост
  • Мрежови интерфейс - Осигурява управление чрез свързване на уреда директно към мрежата с резервиран IP адрес, предотвратявайки нуждата от прокси като например сървър. Управлението се извършва чрез уеб браузър, Telnet или SSH. Функции за уведомяване ви информират за проблеми при възникването на такива.
  • Интеграция със система за управление на сградата - Изпраща алармени сигнали и точки за данни, което ви позволява да управлявате критични за сградата инфраструктури от една единствена система.
  • Микропроцесорен контролер - Позволява активно управление и мониторинг в реално време посредством четири-редов, осемдесет знаков, буквено-цифров дисплей.