Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling

Описание

Гама прецизни климатизатори за монтаж тип "InRow" за IT помещения с възможност за опция "free cooling". Предсказуемо решение за непредсказуема среда.

Характеристики

The InRow Direct Expansion family closely couples the cooling with the heat source, improving predictability and efficiency. Intelligent controls actively adjust to match the load, addressing the dynamic demands of today's IT environments. Available in air-cooled, self-contained and fluid cooled configurations, these units meet the diverse requirements for data center cooling. IT operators looking to improve efficiency or deploy higher density equipment will benefit from the modular design of the InRow Direct Expansion products

Ползи

Възможност за сервизиране
 • Лесен сервизен достъп - Дава възможност всички елементи, които могат да се обслужват, да бъдат заменяни / поддържани чрез лесно достъпни панели / врати.
Маневреност
 • Мащабируеми плътности - Дава възможност за по-добро охлаждане, чрез интегриране на система за изолация на „горещите” коридори (Hot Aisle Containment System), с архитектура на ниво рак.
 • Модулен дизайн - Модулната конструкция осигурява мащабируеми решения за добавяне на охлаждане, според увеличаването на консумацията.
Наличност
 • Контролни механизми с активен отговор - Следи и активно регулира мощността на охлаждителната система за осигуряване на подходяща температура на входа на сървъра. Чрез микропроцесорния контролер се осигуряват прозрачността на работата и изправността на устройството.
 • Входящ температурен контрол на рака - Намалява риска от "горещи точки" на ниво рак
 • Предвидимо охлаждане - Поставянето на механизма в реда от ракове придвижва източника на охлаждане по-близо до топлинното натоварване. Това елиминира смесването на въздуха и осигурява предвидима охлаждаща архитектура.
Общи разходи за притежание
 • Редово базирана архитектура - Улавя отработения горещ въздух директно от IT оборудването, като по този начин повишава номиналната охладителна мощност на тялото в сравнение с архитектурите на обикновенните системи за охлаждане.
 • Вентилатори с променлива скорост - Вентилаторите с променлива скорост на въртене намаляват потреблението на енергия по време на ненатоварените периоди на охлаждане.
Управляемост
 • Микропроцесорен контролер - Използва интелигентен контрол с активен отговор и наблюдение в реално време. Системата се контролира от микропроцесор, осигуряващ високо ниво на контролна функционалност, и човешки интерфейс посредством четириредов дисплей с осем символа
 • Капацитет за мониторинг в реално време - Визуализация в реално време на консумирания ток и резерв на охлаждане.
 • Интеграция със система за управление на сградата - Изпраща алармени сигнали и точки за данни, което ви позволява да управлявате критични за сградата инфраструктури от една единствена система.