Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Uniflair Monoblock Room Cooling

Описание

Монтирани на стена единици за вътрешна инсталация за критични за мисията приложения

Моноблок за монтаж от вътрешната страна на климатизираното помещение с възможност за опция "free cooling". Бързо разполагаеми опаковани системи за бързо адресиране на нуждите от охлаждане на IT или телекомуникационни среди

Характеристики

Uniflair MB е монтирано на стена охлаждащо устройство, инсталирано от външната страна на охлажданото пространство, като например телекомуникационна камера. Тези устройства са напълно самостоятелно работещи, което означава, че се доставят напълно заредени и няма нужда от отдалечен топлообменник. Тази бързо разполагащи се устройва изискват само просто електрическо окабеляване и монтаж към рафта. Тези устройства се предлагат в свободна охлаждаща конфигурация и се доставят оборудвани с моторизирани регулатори, за да може външния въздух да се използва за охлаждане на IT пространството

Ползи

Възможност за сервизиране
 • Сервизен мониторинг - Всички мониторинг устройства на борда на единицата позволяват превантивна поддръжка и проверка на работното състояние на системата, докато тя работи.
 • Лесен сервизен достъп - Дава възможност всички елементи, които могат да се обслужват, да бъдат заменяни / поддържани чрез лесно достъпни панели / врати.
 • Операционна услуга - Позволява поддръжка / подмяна на критични елементи, докато системата е в експлоатация.
Наличност
 • Двойни електрически входове - (Опционално) Двойни електрозахранвания за резерв от входна мощност
 • Редундантни компоненти - Системата с единични точки на повреда (SPOF) разполага с елементи за резервиране за поддържане на работната готовност и надеждността.
 • Мотори с директно задвижване - Напрежението върху лагерите е почти елиминирано, което увеличава полезния живот. Позволява фабрично балансиране на сглобката вентилатор / мотор, благодарение на което се намаляват вибрациите и се ускорява пуска.
 • Контрол с активен отговор - Наблюдава и активно настройва охлаждащия капацитет, за да осигури подходящи входящи температури за сървъра. Чрез микропроцесорен контролер се осигурява видимост в работата и статуса на уреда.
 • Спирални компресори - Използва малко подвижни части за повишена надеждност и удължен живот.
Общи разходи за притежание
 • Директно свободно охлаждане - Използва външния въздух когато температурата на околната среда може да помогне за поддържане на охлаждането.
 • Високо ефективни технологични решения - Оптимизират работата на устройството при всеки товар или околно условие, гарантирайки изключително ниска консумация на енергия
 • Модулна стратегия - Модулен дизайн на механичната и контролната системи позволява постепенно изграждане на охлаждащата инфраструктура, за да отговори на изискванията за охлаждане на съоръжението. Това значително намалява капиталовите разходи и осигурява разсрочена инвестиция по време на живота на съоръжението.
Управляемост
 • Мрежови интерфейс - Осигурява управление чрез свързване на уреда директно към мрежата с резервиран IP адрес, предотвратявайки нуждата от прокси като например сървър. Управлението се извършва чрез уеб браузър, Telnet или SSH. Функции за уведомяване ви информират за проблеми при възникването на такива.
 • Системи за управление на сгради - Единиците са разработени да работят с най-често срещаните BMS системи, включително BACnet и Modbus.
 • Локална мрежа - Създава споделен контрол между всички налични ресурси за максимална енергийна ефикасност и контролирано управление на групата по време на аварийни ситуации
 • Микропроцесорен контролер - Позволява активно управление и мониторинг в реално време посредством четири-редов, осемдесет знаков, буквено-цифров дисплей.