Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Uniflair Rack Mounted Room Cooling

Описание

Rack Mounted cooling solution to meet the specific needs of Micro Data Center and Edge computing solutions

Част от Uniflair

Uniflair Rack Mounted provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.

Ползи

Адаптивност

  • Vendor-neutral Solution - Installs and integrates quickly and simply at the bottom of the IT rack. Ideal for existing/retrofit racks as well as new, pre-integrated racks.
  • Лесно за инсталиране - Иновативният дизайн позволява уредът да бъде монтиран бързо и лесно от почти всеки.
  • Модулен дизайн - Модулната конструкция осигурява мащабируеми решения за добавяне на охлаждане, според увеличаването на консумацията.

Възможност за сервизиране

  • Операционна услуга - Позволява поддръжка / подмяна на критични елементи, докато системата е в експлоатация.
  • Лесен сервизен достъп - Дава възможност всички елементи, които могат да се обслужват, да бъдат заменяни / поддържани чрез лесно достъпни панели / врати.

Наличност

  • Редундантни компоненти - Системата с единични точки на повреда (SPOF) разполага с елементи за резервиране за поддържане на работната готовност и надеждността.
  • Контролни механизми с активен отговор - Следи и активно регулира мощността на охлаждителната система за осигуряване на подходяща температура на входа на сървъра. Чрез микропроцесорния контролер се осигуряват прозрачността на работата и изправността на устройството.

Общи разходи за притежание

  • Rack Mount Installation - Frees up valuable IT floor space by placing the IT cooling at the bottom of any IT rack.
  • Powerfully Compact - One unit provides precise temperature control to cool single racks of IT equipment without the need of any additional cooling systems.
  • Вентилатори с променлива скорост - Вентилаторите с променлива скорост на въртене намаляват потреблението на енергия по време на ненатоварените периоди на охлаждане.