Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Uniflair Small Room Cooling

Описание

Гъвкаво, периметърно охлаждане за по-малки IT обкръжения

Част от Uniflair

Ефективно охлаждане на помещения с ниски разходи за собственост.

Характеристики

Тази дискретна, периметърна охлаждаща единица осигурява истинска климатизация в рамките на обхвата и на бюджета на дори най-малките приложения. Перфектен за IT товари на рак и без рак. Малкият размер с достъпни от отпред вътрешни компоненти отговаря на различните изисквания на по-малките IT пространства, включително компютърни помещения, телекомуникационни помещения и контролни помещения. Контролът на скоростта на вентилаторите означава, че насочването на въздушния поток може да се съобрази с приложението, докато микропроцесорният контролер осигурява прецизен температурен контрол.

Ползи

Възможност за сервизиране
 • Сервизен мониторинг - Всички мониторинг устройства на борда на единицата позволяват превантивна поддръжка и проверка на работното състояние на системата, докато тя работи.
 • Операционна услуга - Позволява поддръжка / подмяна на критични елементи, докато системата е в експлоатация.
 • Пълна възможност за обслужване отпред - Позволява цялостна поддръжка на единицата чрез достъп отпред.
Наличност
 • Мотори с директно задвижване - Напрежението върху лагерите е почти елиминирано, което увеличава полезния живот. Позволява фабрично балансиране на сглобката вентилатор / мотор, благодарение на което се намаляват вибрациите и се ускорява пуска.
 • Мултифункционален микропроцесорен контролер - Позволява на уреда да рестартира след прекъсване на тока без намеса; Позволява редундантност на ниво помещение с до десет устройства, работещи в група; Лесна за потребителя навигация с базирани на икони дисплеи за показване на режима на работа, както и на условията в помещението; Позволява комуникация с множество протоколи на системата за управление на сградата.
 • Контрол с активен отговор - Наблюдава и активно настройва охлаждащия капацитет, за да осигури подходящи входящи температури за сървъра. Чрез микропроцесорен контролер се осигурява видимост в работата и статуса на уреда.
 • Редундантни компоненти - Системата с единични точки на повреда (SPOF) разполага с елементи за резервиране за поддържане на
 • Високо ефективни технологични решения - Оптимизират работата на устройството при всеки товар или околно условие, гарантирайки изключително ниска консумация на енергия
 • Automatic Floor Pressurization System - Ensures stable airflow pressurization under floor regardless of changes made above the floor
 • Модулна стратегия - Модулен дизайн на механичната и контролната системи позволява постепенно изграждане на охлаждащата
 • работната готовност и надеждността.
Общи разходи за притежание
 • инфраструктура, за да отговори на изискванията за охлаждане на съоръжението. Това значително намалява капиталовите разходи и осигурява разсрочена инвестиция по време на живота на съоръжението.
 • Electronically Commutated Fans - Provide the highest efficiency and reduce total power consumption by matching the airflow requirements to the heat load of the data center.
Управляемост
 • Конфигурации за отблъскване на топлината - Предлага се в системи с въздушно охлаждане, водно охлаждане и охладена вода