Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Сервиз

Зефир Климатични системи ЕООД високо цени своето направление "Сервиз и поддръжка". Можете да се запознаете подробно с нашите услуги, включващи ремонти и оптимизиране работата на повереното ни климатично оборудване тук.

Защо абонаментната поддръжка е толкова важна?

ОВК превантивните договори за поддръжка са споразумения между Вас и изпълнител за редовни проверки и поддръжка на отоплителни, вентилационни и климатични системи. В "Зефир Климатични системи" ЕООД, ние предлагаме "План за поддръжка", за да се гарантира правилната работа и ефективността на вашата система тогава когато Вие имате нужда от нея. Това включва график на прегледите, за да се поддържа максимална ефективност, предотвратяване на излишни експлоатационни разходи и на непредвидени системни сривове и аварии. Своевременното прогнозиране на потенциални бъдещи повреди и взимането на мерки за предотвратяването им, ще помогне да се удължи живота на вашата ОВК система и да се избегнат непредвидени прекъсвания в работата на критично IT оборудване, разположено в сървърни помещения. Предлаганите от нас сервизни програми се адаптират по конкретните нужди и желания на нашите клиенти. В обхвата на предлаганите от нас програми за абонаментна поддръжка е включена и програмата "24/7/365", която гарантира време за реакция 2 часа 24 часа в денонощието. Всички наши клиенти със сключен договор за регулярна сервизна поддръжка се ползват с предимство пред подадените индивидуални заявки за сервиз и се обслужват с предимство преди тях.

Нека споменем само няколко от най-съществените ползи от регулярна сервизна поддръжка на климатични съоръжения за сървърните помещения:

  • поддържането на оптималната температура в помещенията поддържа добрата работа на машините
  • предвид големите инсталирани мощности и при малка на вид икономия се предизвиква в големи количества спестена енергия, което води до намаляване на разходите и по-конкурентни цени на крайния продукт.
  • бързата реакция при евентуално спиране на охлаждането е критична за работата на сървърното оборудване, за това е от съществено значение сключването на договор с конкретни времена на реакция при повикване
  • подмяната на филтърните елементи с цел подобряване на подаването на въздух. Наличието на голям обем въздух е задължително за сървърните помещения, за да може машините да се обдухват с максимално количество въздух за максимален охлаждащ ефект.

Предлагаме Ви да се възползвате от разнообразните сервизни програми на Зефир Климатични Системи, съобразени с потребностите на всеки клиент и обект, като за целта се свържете с нас. Ние ще дойдем на място и ще Ви предложим разнични варианти на сервизни програми, включително и такава, включваща абсолютно всички части и труд по инсталацията срещу ежемесечна такса.

Галерия