Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Продукти

UPS

Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)

UPS-ът е уред за непрекъсваемо токово захранване. С други думи той може да захрани с ток вашия компютър, монитор, периферия, сървър или друга апаратура, в случай, че има прекъсване в електроподаването. По този начин устройството ви дава възможност да реагирате (да запазите ценна информация, да изключите компютъра си, да се включи резервно захранване (агрегат) и други). 

Обикновено UPS-ът се състои от една или повече батерии, които при спиране на електрозахранването отдават ток към консуматорите, свързани с тях.