Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Galaxy VS

Описание

Високоефективен 3-фазен UPS/ТЗУ, от 20 до 150 kW (480 V), от 10 до 150 kW (400 V) и 10 до 75 kW (208 V) за крайни, малки и средни центрове за данни и други критични за бизнеса приложения.

Част от Galaxy

Повишена наличност. Намалени оперативни разходи. Първокласна защита на захранването за критична инфраструктура.