Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Продукти

Прецизна климатизация

Зефир Климатични Системи е официален представител на Schneider Electric за прецизна климатизация. Прецизната техника на Schneider Electric е специално разработена за поддържане на параметрите на микроклимата (температура и влажност) в изключително тесни граници в отговорни помещения.

Прецизната техника е подходящо решение за климатизация на отговорни помещения като сървърни помещения, UPS помещения и други, в които има повишени изисквания към поддържане на температура и влажност с ниска консумация на електроенергия, висока надеждност и дълга експлоатация.  Излъчваната топлина, генерирана от оборудването, трябва да бъде охладена, за да се осигури надеждното функциониране на сложните системи и е от основно значение за добрата работа на оборудването. Непрекъснатата работа, дизайнът на решенията, изборът на компоненти и производствените процеси са предназначени да гарантират максимална надеждност и отлична енергийна ефективност за намаляване на оперативните разходи и да се осигури устойчива инфраструктура.

Приложенията на прецизната климатизация, често споменавани като "критични", включват средно до големи центрове данни, сървърни помещения, контролни центрове, лаборатории, стаи за комуникация (стационарни и мобилни телефони).
 

Техническото охлаждане, предоставяно от чилъри и термопомпи на компанията, гарантира постигане на желаното охлаждане и поддържане на влажност, с различни варианти на задание и управление. Високи стандарти на проектиране, разработване и производство на тези продукти, същото важи и за "Aquaflair Техническo охлаждане" продуктова линия, обхващаща чилъри на вода за промишлени и жилищни нужди, синоним на техническо съвършенство. "Uniflair чилър" е основата на инсталацията, която позволява на температурата на охладената водата да се поддържа постоянна в промишлените процеси, за прецизно кондициониране на въздуха на или всеки друг вид условия в помещенията.

Всички продукти са оптимизирани, за да се гарантира висока енергийна ефективност, преди всичко при частични товари, предлагащи free-cooling решения и интегрирано енергийно оползотворяване, включени в рамките на модулите.