Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Uniflair Med/Large Room Cooling

Описание

Ползи

Възможност за сервизиране

 • Сервизен мониторинг - Всички мониторинг устройства на борда на единицата позволяват превантивна поддръжка и проверка на работното състояние на системата, докато тя работи.
 • Лесен сервизен достъп - Дава възможност всички елементи, които могат да се обслужват, да бъдат заменяни / поддържани чрез лесно достъпни панели / врати.
 • Операционна услуга - Позволява поддръжка / подмяна на критични елементи, докато системата е в експлоатация.

Енергийно управление

 • Локална мрежа - Създава споделен контрол между всички налични ресурси за максимална енергийна ефикасност и контролирано управление на групата по време на аварийни ситуации
 • Мрежови интерфейс - Осигурява управление чрез свързване на уреда директно към мрежата с резервиран IP адрес, предотвратявайки нуждата от прокси като например сървър. Управлението се извършва чрез уеб браузър, Telnet или SSH. Функции за уведомяване ви информират за проблеми при възникването на такива.
 • Системи за управление на сгради - Единиците са разработени да работят с най-често срещаните BMS системи, включително BACnet и Modbus.
 • Automatic Floor Pressurization System - Ensures stable airflow pressurization under floor regardless of changes made above the floor

Наличност

 • Контрол с активен отговор - Наблюдава и активно настройва охлаждащия капацитет, за да осигури подходящи входящи температури за сървъра. Чрез микропроцесорен контролер се осигурява видимост в работата и статуса на уреда.
 • Electronic expansion valve - Refrigerant flow optimization at any load and temperature conditions. Continuous indirect refrigerant charge monitoring
 • Редундантни компоненти - Системата с единични точки на повреда (SPOF) разполага с елементи за резервиране за поддържане на работната готовност и надеждността.
 • Мултифункционален микропроцесорен контролер - Позволява на уреда да рестартира след прекъсване на тока без намеса; Позволява редундантност на ниво помещение с до десет устройства, работещи в група; Лесна за потребителя навигация с базирани на икони дисплеи за показване на режима на работа, както и на условията в помещението; Позволява комуникация с множество протоколи на системата за управление на сградата.
 • Мотори с директно задвижване - Напрежението върху лагерите е почти елиминирано, което увеличава полезния живот. Позволява фабрично балансиране на сглобката вентилатор / мотор, благодарение на което се намаляват вибрациите и се ускорява пуска.

Общи разходи за притежание

 • Тандемни компресори - Тиха и ефективна работа на компресорите, свързани към обща верига с охладител за контрол на капацитета на нива (не се предлага за някои модели/конфигурации)
 • Икономизиране - Ефективен начин за използване на ниските температури на външния въздух за съдействие при охлаждане на центровете за данни.
 • Оптимизирано управление - Връзка между климатиците в компютърното помещение и охладителите гарантира енергийна ефективност, базирана на реални моментални условия на натоварване (опция)
 • Модулна стратегия - Модулен дизайн на механичната и контролната системи позволява постепенно изграждане на охлаждащата инфраструктура, за да отговори на изискванията за охлаждане на съоръжението. Това значително намалява капиталовите разходи и осигурява разсрочена инвестиция по време на живота на съоръжението.
 • Electronically Commutated Fans - Provide the highest efficiency and reduce total power consumption by matching the airflow requirements to the heat load of the data center.