Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Продукти

Комфортна климатизация

Нашата компания няма ограничения при избора на съоръжение за Вашата инсталация, породени от договори за представителсво с един или друг производител и това не ни задължава да налагаме определен тип съоръжения или инсталации, които биха целяли изгода за всеки друг, но не и за клиента. Ние ще изградим Вашата система само и единствено съобразявайки се с Вашите изисквания за комфорт и цена. Набора от решения и вариантите на техника позволяват да подберем и доставим подходящия за Вас климатик, термопомпа, водоохлаждащ агрегат, хладилна камера, вентилация без ограничения на производител и модел.

Изграждането на системи по част Отопление, Вентилация и Климатизация е процес, при който трябва да бъдат извършени всички СМР в съответствие с разработения вече технически проект. Промени може да бъдат направени, но те трябва да бъдат несъществени по смисъла на ЗУТ - в противен случай ако изграждането на обекти не спазва проекта, то трябва да бъде изготвен и узаконен нов проект. Този парадокс се появява в България в последните години, като нашата фирма има опит с изграждането на обекти, при които се е налагало да не се съобрази с проектите. Това се е налагало поради факта, че често проектите не кореспондират с конкретните нужди на обекта, а инвеститора е в правото си да плати за функциониращи инсталации. Тогава се започва проектиране в движение, водещо до редица компромиси, продиктувани от късия срок и работата във времето, когато изграждането на инсталации по други части трябва да е факт на обекта.

Въпреки всички тези трудности, нашата компания никога не е и няма да извърши изграждане на нито една инсталация, по която ние работим, ако не е на 100% сигурна, че тя ще функционира след това.