Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Uniflair Ducted Chillers

Описание

Гъвкави охладители за инсталация там, където трябва да се прекара въздушния поток

Част от Uniflair

Интегрираното "всичко в едно" решение за охладена вода за охлаждане на центрове за данни.

Характеристики

Каналните охладители са разработени да предложат цялостно решение за критични за мисията инсталации, където условията не позволяват избор на традиционен аксиален охладител с вентилатор. Благодарение на вентилаторите с високо външно статично налягане, тези охладители имат гъвкавостта да бъдат монтирани в различни жилищни локации, разположени или на закрито или на открито. Всички Aquaflair охладители на Schneider Electric предлагат ниско ниво на шум благодарение на употребата на големи топлообменници от страната на въздуха, контролиране на въртенето на вентилаторите и изолация на компресора и корпуса. Нашата модерна система за контрол непрекъснато наблюдава зададените точки, за да гарантира, че уредът винаги работи в рамките на работните граници и ще сигнализира всякакви проблеми преди да се достигне до повреда. Тези охладители поддържат широка гама приложения и увеличават наличността на охлаждащите продукти за редове и помещения, за да предоставят цялостно решение за отстраняване на топлината.

Ползи

Възможност за сервизиране
 • Сервизен мониторинг - Всички мониторинг устройства на борда на единицата позволяват превантивна поддръжка и проверка на работното състояние на системата, докато тя работи.
 • Лесен сервизен достъп - Дава възможност всички елементи, които могат да се обслужват, да бъдат заменяни / поддържани чрез лесно достъпни панели / врати.
 • Операционна услуга - Позволява поддръжка / подмяна на критични елементи, докато системата е в експлоатация.
Наличност
 • Отделно входящо захранване - Консумира мощност от външен UPS за дънни платки и нагреватели за наблюдение и защита на устройството дори в режим на цялостно прекъсване на захранването (опция)
 • Редундантни компоненти - Системата с единични точки на повреда (SPOF) разполага с елементи за резервиране за поддържане на работната готовност и надеждността.
 • Компресори - Винтови и спирални компресори използват малко подвижни части за повишена надеждност и удължен живот
 • Electronic expansion valve - Refrigerant flow optimization at any load and temperature conditions. Continuous indirect refrigerant charge monitoring
 • Контрол с активен отговор - Наблюдава и активно настройва охлаждащия капацитет, за да осигури подходящи входящи температури за сървъра. Чрез микропроцесорен контролер се осигурява видимост в работата и статуса на уреда.
 • Бързо рестартиране - Работа при пълен товар за по-малко от 3 минути със специфични подреждания позволява намаляване на размера на резервоарите за съхранение
Общи разходи за притежание
 • Тандемни компресори - Тиха и ефективна работа на компресорите, свързани към обща верига с охладител за контрол на капацитета на нива (не се предлага за някои модели/конфигурации)
 • Оптимизирано управление - Връзка между климатиците в компютърното помещение и охладителите гарантира енергийна ефективност, базирана на реални моментални условия на натоварване (опция)
 • Високо ефективни технологични решения - Оптимизират работата на устройството при всеки товар или околно условие, гарантирайки изключително ниска консумация на енергия
 • Предварително разработена система за свободно охлаждане - Позволява бързо проектиране и инсталация с предварително проектирано/разработено пакетно решение
 • Интегрирана система за свободно охлаждане (икономайзър) - Ефективен метод за намаляване на консумацията на енергия при ниски температури на външния въздух, за да се помогне при енергийната оптимизация на центъра за данни или на процесното охлаждане.
 • Вентилатори с променлива скорост - Вентилаторите с променлива скорост на въртене намаляват потреблението на енергия по време на ненатоварените периоди на охлаждане.
 • Интегрирана система за настройка на помпите - (Опционални) VSD бордови помпи се предлагат за непрекъсната настройка на наличното налягане от веригата с охладена вода. Това осигурява автоматични настройки в потока охладена вода поради промените в нуждата от охлаждане, което гарантира ефективността на системата с охладена вода.
 • Модулна стратегия - Модулен дизайн на механичната и контролната системи позволява постепенно изграждане на охлаждащата инфраструктура, за да отговори на изискванията за охлаждане на съоръжението. Това значително намалява капиталовите разходи и осигурява разсрочена инвестиция по време на живота на съоръжението.
 • Интегриран хидроникс пакет - Включва всички необходими компоненти за направата на една връзка до охладителя без нужда от външни връзки до спомагателни оборудване като например помпи, увеличавайки скоростта на разполагането.