Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

NetShelter Data Center Containment

Описание

Системи с отделения за горещ и студен въздух, проектирани да увеличат предсказуемостта на охлаждане, капацитета и ефективността на ниво рак, ред или помещение.

Част от NetShelter

Интелигентни решения за събиране на въздух, които защитават критичното IT оборудване и персонала.

Характеристики

EcoAisle е интелигентно решение за термично отделение, проектирано да повиши ефективността на охлаждащата система, като в същото време защитава критичното IT оборудване и персонала. Активният контрол на потока (AFC), наличен в EcoAisle, предлага интелигентен начин за комуникация с охлаждащата система с цел да оразмери правилно охлаждащия поток въздух съгласно натоварването на IT оборудването и предлага намаляване на енергията на вентилаторите в сравнение с конвенционалните охлаждащи системи. Eco Aisle системата се адаптира към различни височини на ракове, ширини на пътеки и дълбочини на ракове, за да поддържа пътеки с топло или студено отделение. Системата за връщане на въздух на EcoAisle осигурява централизиран път за връщане на горещ въздух за базирани в помещения CRAC/CRAH единици или за системи, боравещи с външен въздух. Опционалната, означена с UL723s в списъка система за противопожарна безопасност използва температурни сензори за спускане на таванните панели в случай на пожар. Системата за противопожарна безопасност може да се използва също във връзка с полеви детектор за дим за активация в случай на засичане на дим в пътеката. EcoAisle осигурява безопасна и ефективна среда за IT оборудването и персонала, обединявайки допълнителни характеристики за високо ефективно LED осветление със засичане на движение. EcoAisle може да се разполага в зони или модули за получаване на предимство или на ниво рак или на ниво ред.

Ползи

Адаптивност
 • Модулна стратегия - Модулен дизайн на механичната и контролната системи позволява постепенно изграждане на охлаждащата инфраструктура, за да отговори на изискванията за охлаждане на съоръжението. Това значително намалява капиталовите разходи и осигурява разсрочена инвестиция по време на живота на съоръжението.
 • Гъвкавост - Поддръжка за различни ширини на пътеките, височини на раковете, дълбочини на раковете и единични редове. Поддържа затваряне на топли и студени пътеки
 • Система за циркулация на въздуха - Централизираната рециркулационна система за горещ въздух и системите за вкарване на въздух отвън намаляват пречките за осветлението на пътеката и осигуряват кабелен достъп от затворената пътека.
Маневреност
 • Безопасни плъзгащи се врати - Плъзгащата се врата за аварийно излизане позволява бързо напускане в случай на авария
 • Капаци за таван - Затваря горната част на "горещия" коридор за предотвратяване на смесване на горещия въздух с въздуха в помещението.
 • Пожаробезопасна система - Предупреждава персонала и изпуска горни панели на базата на температурата, за да подпомогне системата за гасене на пожари в помещението в случай на пожар. UL723 са изброени.
 • Модулен дизайн - Модулната конструкция осигурява мащабируеми решения за добавяне на охлаждане, според увеличаването на консумацията.
 • Еднопосочна заключваща се врата - Подсигурява "горещия"коридор, като същевременно позволява бърза евакуация в случай на авария.
Наличност
 • Мащабируеми плътности - Дава възможност за по-добро охлаждане, чрез интегриране на система за изолация на „горещите” коридори (Hot Aisle Containment System), с архитектура на ниво рак.
 • Достъп над пътеката - Сваляне без инструмент на отделните панели, което позволява достъп отгоре на пътеката за окабеляване и поддръжка
Общи разходи за притежание
 • Ефикасност - Увеличава капацитета на климатика чрез подаване на обратен въздух с по-висока температура.
 • Активен контрол на притока на въздух - Наблюдава и активно регулира притока на въздух от охлаждащия модул в затворените системи, като същевременно осигурява видимост за ефикасно охлаждане на важното IT оборудване.
 • Задвижвано от EcoLEDgy осветление - Интегрирано високоефикасно LED осветление със сензори за движение за вкл/изкл