Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Galaxy VX

Описание

Високоефективна 3-фазна защита на захранването с гъвкави режими на работа
500 до 1500 kVA

Част от Galaxy

Отличаващ се с ултраефективен режим EConversion

Главни отличителни признаци на Galaxy VX

Galaxy VX е високоефективно, модулно 3-фазно UPS решение, подлежащо на мащабиране от 500 до 1500 KVA в един блок с висока ефективност и гъвкави работни режими. Неговата възможност за мащабиране осигурява възможност за задоволяване на променящите се нужди на Вашия бързо разширяващ се бизнес и неговите изключителни резултати, и изобилие от характеристики, водещи до съкращаване на разходите, намаляват Вашите енергийни разходи и общите разходи за притежание (TCO). Galaxy VX е идеалното UPS решение за големите съвременни центрове за данни, облачни и съвместни съоръжения, както и за критични за мисията приложения.