Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Symmetra PX

Описание

Високопроизводителен, с подходящ размер, модулен, мащабируем 3-фазен UPS (10-100 kW 208 V, 100-500 kW 480 V, 16-500 kW 400 V) за център за данни или съоръжение с всякакъв размер.

Част от Galaxy

Подходящо калибриран UPS за взискателни, критични за бизнеса, приложения.

Характеристики

APC Symmetra PX е мащабируема система от световен клас, предназначена за резервиране и защита на захранването, разработена с цел по икономически ефективен начин да осигурява високи нива на работна готовност. Безпроблемното интегриране в съвременните високотехнологични инфраструктури на центровете за данните, Symmetra PX е истинска модулна система. Изградена от специализирани и резервиращи модули - захранващ, управляващ, батериен и байпасен модули, обединени в лесно и ефективно обслужваема конструкция, системата позволява мащабиране на работното време на захранването, в зависимост от повишаването на потреблението или когато са необходими по-високи нива на експлоатационна готовност. Symmetra PX играе ролята на основна силова верига, управляваща системи InfraStruXure ® на APC за малки и средни центрове за данни, но също така може да захранва отделни "зони" на по-големи центрове за данни. С разнообразни функции за управление, Symmetra PX разполага с възможности за самостоятелна диагностика и стандартизирани модули, намаляващи риска от човешка грешка, в резултат на което се увеличава цялостната надеждност на центровете за данни.

Ползи

Sustainability
 • EU CoC for UPS - Ensures that UPSs sold in the EU are highly efficient
marketing features
 • Захранващи модули, които могат да се сменят от потребителя - Позволява прости ъпгрейди и смени на захранващи модули.
 • Батерийните модули са свързани успоредно - Осигурява по-висока надеждност чрез редундантни батерии.
 • Сменящи се от потребителя батерии - Повишава наличността като позволява на обучен потребител да извършва ъпгрейди и смяна на батериите, намалявайки средното време за ремонт (MTTR)
Маневреност
 • Мащабируем електрически капацитет - Намалява разходите за преоразмеряване на UPS в днешни дни като позволява бързи ъпгрейди на мощността в рамките на същите размери по-късно.
 • SmartSlot - Настройка на UPS възможностите с карти за управление.
 • Програмируема честота - Осигурява съвместимост с различни входящи честоти.
Наличност
 • Захранващи модули с възможност за смяна - Позволява бързо добавяне на електрически капацитет или смяна на съществуващите електрически модули. Инсталираните модули се разпознават автоматично от системата.
 • Захранващите модули са свързани успоредно - Подобрява наличността като позволява незабавно, безшевно възстановяване от повреди на изолирани модули.
 • Redundant Intelligence Modules - Осигурява по-висока наличност на свързаните с UPS товари чрез предоставяне на редундантни комуникационни пътища до критични UPS функции..
 • Конфигурируем за N+1 вътрешна редундантност - Осигурява висока наличност чрез редундантност като позволява конфигурация с един захранващ модул повече от необходимите за поддръжка на свързания товар.
 • Автоматичен вътрешен байпас - Осигурява захранване от мрежата към свързаните товари в случай на претоварване или неизправност на UPS.
 • Възможност за управление от мрежа - Предлага дистанционно управление на захранването на UPS чрез мрежата.
 • Модулен дизайн - Осигурява възможност за бързо сервизно обслужване и намалени изисквания за поддръжка чрез модули със самостоятелна диагностика, които могат да се сменят в полеви условия.
Общи разходи за притежание
 • Корекция на фактора на входящата мощност - Намалява инсталационните разходи като позволява използването на по-малки генератори и кабели.
 • kVA на пълната номинална мощност са равни на kW - Намалява разходите чрез премахване на необходимостта за UPS със завишени номинални параметри за товари с коригиран фактор на мощността (PFC).
 • Включена услуга за 5x8 стартиране - Задължително, за пълно покриване на фабричната гаранция
 • Съвместим с генератор - Осигурява чисто, непрекъснато захранване до защитено оборудване при използване на енергия от генератор.
Управляемост
 • Звукови аларми - Осигурява известяване при промяна на захранването и състоянията на UPS захранването
 • LED индикатори за статуса - Визуални индикатори за бързо информиране за състоянието на устройството и параметрите на захранването.
 • Интеграция със StruxureWare център за данни Expert - Адаптирана към IТ, мащабируема система за мониторинг, която събира, организира и разпространява критични сигнали, видеонаблюдение и ключова информация, предоставяща унифициран преглед на комплексни физически инфраструктури, от всяка точка на мрежата.