Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Easy UPS On-Line

Описание

High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions

Част от Easy Series

Многостранен UPS, разработен за най-суровите условия на захранване в света.

Характеристики

For small to medium businesses, APC by Schneider Electric delivers a new category of UPSs designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions. APC Easy UPS 1 Ph Online is a versatile, high quality, cost competitive UPS developed to handle a wide voltage range, inconsistent power conditions and delivering the quality millions of IT professionals trust around the world.

Ползи

Features
 • USB връзка - Използвайте вашия РС за достъп до допълнителна електрическа защита и характеристики за управление за вашия UPS чрез USB порт.
 • Изход на чиста синусова вълна към батерията - Симулира захранване на уреда, за да осигури най-висока степен на съвместимост за активни PFC сървъри (с коригиран фактор на мощността) и чувствителна електроника.
 • Management Software - Allows you to easily monitor your utility power and manage your UPS.
 • ЕКО режим - Работен режим, с изключване на неизползваните при добри условия на захранване електрически компонент, с цел постигане на висока работна ефективност, без да се жертва защитата.
 • Одобрени от агенциите за безопасност - Гарантира, че продуктът е бил тестван и одобрен да работи безопасно със свързаното оборудване на доставчика на услугите и в рамките на посоченото обкръжение.
 • Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. - Management Software
 • Корекция на фактора на входящата мощност - Намалява инсталационните разходи като позволява използването на по-малки генератори и кабели.
 • Висока ефективност - Високи стойности на ефективност, които остават стабилни дори при по-ниски нива на работна мощност
 • Онлайн топология с двойно превръщане - Гарантира неизменно високо ниво на качеството на електрозахранването. Смущенията във формата на вълната на разпределението се регенерират чрез процесите на преобразуване с нулево време на прехвърляне от променлив ток към постоянен ток и след това от постоянен ток към променлив ток. Батерията се използва само като резервен източник.
 • Intuitive LCD interface - Provides clear and accurate information in multiple languages with the ability to configure the UPS locally with easy to use navigation keys.
 • Широк диапазон на входящо напрежение - Проектиран за среди с тежки електрически условия, за съхраняване живота на батерията.
 • Съвместим с генератор - Осигурява чисто, непрекъснато захранване до защитено оборудване при използване на енергия от генератор.
Възможност за сервизиране
 • Звукови аларми - Осигурява известяване при промяна на захранването и състоянията на UPS захранването
 • Автоматичен самостоятелен тест - Периодичен самостоятелен тест на батерията осигурява ранно засичане на батерия, която трябва да бъде сменена.
 • Predictive failure notification. - Осигурява анализ на повреда с ранно сигнализиране, осигурявайки активна подмяна на части.
 • Уведомление за откачена батерия - Предупреждава, когато батерията не е готова да осигури резервно захранване.
Наличност
 • Интелигентно управление на батериите - Максимизира ефективността, живота и надеждността на батерията чрез интелигентно точно зареждане.
Управляемост
 • LCD графичен дисплей - Текст и мнемо-схеми, показващи режимите на работа, системните параметри и алармите.
 • SmartSlot - Настройка на UPS възможностите с карти за управление.
 • Възможност за управление от мрежа - Предлага дистанционно управление на захранването на UPS чрез мрежата.
 • Възможност за серийно свързване - Осигурява управление на UPS чрез сериен порт.
 • LED индикатори - Предлага лесен за отчитане статус на устройството и електрически условия на съоръжението.