Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Smart-UPS

Описание

Интелигентна и ефективна защита на мрежовото захранване с мащабируемо работно време. Идеално за сървъри, точки на продажба, медицинско оборудване и мрежови устройства.

Част от Smart-UPS

Повече от 20 милиона продадени устройства - непрекъсваемото токозахранващо устройство, на което може да се доверите

Характеристики

На Smart-UPS™ се доверяват милиони IT професионалисти по цял свят за защита на оборудването и критичните данни от скъпите прекъсвания чрез осигуряване на надеждно мрежово захранване и ефективност. Предлагат се в различни форми и класове (начинаещо ниво, стандартна и разширена форма), като има модел за почти всяко приложение и всеки бюджет. Стандартните модели са най-популярните UPS в света за бизнес сървъри, записващи и мрежови устройства и от отдавна се считат за нарицателно за надеждност и възможност за управление. Smart-UPS моделите от начинаещото ниво са икономичен избор за малкия и среден бизнес, който иска да защити малки мрежови устройства, ПОС терминално оборудване и сървъри от начинаещо ниво. Разширените модели приемат външни пакети батерии за дълго работно време за захранване на критични сървъри, системи за сигурност и комуникация по време на прекъсвания на захранването, които могат да продължат с часове.

Адаптивност

 • Настройваща се чувствителност на напрежението - Осигурява възможността за адаптиране на UPS за оптимална ефективност в специфични електрически страни или генераторни приложения.
 • Настройващи се точки за пренос на напрежение - Увеличава полезния живот на батерията чрез разширяване на прозореца за входящото напрежение или затягане на регулирането на изходящото напрежение.

Безопасност

 • Одобрени от агенциите за безопасност - Гарантира, че продуктът е бил тестван и одобрен да работи безопасно със свързаното оборудване на доставчика на услугите и в рамките на посоченото обкръжение.

Възможност за сервизиране

 • Predictive failure notification. - Осигурява анализ на повреда с ранно сигнализиране, осигурявайки активна подмяна на части.
 • Батерии с възможност за гореща смяна - Осигурява чисто, непрекъснато захранване до защитено оборудване, докато батериите се сменят
 • Сменящи се от потребителя батерии - Повишава наличността като позволява на обучен потребител да извършва ъпгрейди и смяна на батериите, намалявайки средното време за ремонт (MTTR)
 • Уведомление за повреда на батерията - Осигурява анализ на грешки с ранно предупреждение на батерии, позволявайки навременна превантивна поддръжка
 • Нулиращи се прекъсвачи на веригата - Позволява бързо възстановяване от събития на претоварване.

Наличност

 • Кондициониране на захранването - Защитава свързани товари от свръхнапрежения, токови удари, светкавици и други електрически смущения.
 • Интелигентно управление на батериите - Максимизира ефективността, живота и надеждността на батерията чрез интелигентно точно зареждане.
 • Засилващо и прекъсващо автоматично регулиране на напрежението (AVR) - Осигурява по-висока надеждност на приложението чрез коригиране на условия с ниско и високо напрежение без да използва батерията (не се предлага за всички модели).
 • Уведомление за откачена батерия - Предупреждава, когато батерията не е готова да осигури резервно захранване.
 • Автоматичен самостоятелен тест - Периодичен самостоятелен тест на батерията осигурява ранно засичане на батерия, която трябва да бъде сменена.
 • Автоматично рестартиране на товари след UPS изключването - Автоматично стартира свързаното оборудване при завръщане на захранването на устройството.
 • Температурно компенсирано зареждане на батерии - Удължава живота на батерията чрез регулиране на зарядното напрежение съгласно температурата на батерията.

Управляемост

 • Възможност за серийно свързване - Осигурява управление на UPS чрез сериен порт.
 • LED индикатори за статуса - Визуални индикатори за бързо информиране за състоянието на устройството и параметрите на захранването.
 • Звукови аларми - Активно ви информират, ако устройството е на батерия, ако батерията е изтощена, или ако има условие на претоварване.
 • Възможност за управление от мрежа - Предлага дистанционно управление на захранването на UPS чрез мрежата.
 • USB възможност за свързване - Предлага управление на UPS чрез USB порт (не се предлага за всички модели).